Yksityisopetus

Yksityisopetus

Matematiikka, fysiikka ja kemia

Tarjoamme yksityisopetusta lukiolaisille ja peruskoululaisille joustavasti lähiopetuksena Helsingissä, Espoossa tai etänä. Tuutori auttaa oppilasta esimerkiksi läksyjen teossa tai ylioppilaskokeisiin ja valintakokeisiin valmistautumisessa. Opetusta tarjotaan suomeksi ja ruotsiksi.

Oppitunti kestää 45 minuuttia. Opetusajat sovitaan erikseen oppilaan toiveiden mukaan. Voit tulla oppitunnille yksin tai kaverin kanssa.

Tuutorimme ovat korkeakouluopiskelijoita tai valmistuneita osaajia diplomi-insinöörialoilta. Tietopolin tuutoreilla on vahva osaaminen niin opetettavissa aineissa kuin opettamisessakin. He ovat kokemusasiantuntijoita esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin tai pääsykokeisiin valmistautumisessa. 

Hinnasto

Aloituskerta          35 € / oppitunti

Normaali                 49 € / oppitunti

Kaverin kanssa       29 € / oppilas / oppitunti